Category : Blog Geodety

post image

Jak zmienić oznaczenie działki z „R” na „Bp”?

Działki rolne jeszcze około dekady temu, w zależności od regionu i stopnia rozwoju jego tradycji agrarnych, były o kilkanaście razy tańsze, aniżeli grunty budowlane. Szczególnie działki położone poza ścisłą miejską zabudową i na obrzeżach metropolii, można było nabyć w zdecydowanie korzystniejsze cenie. To właśnie wtedy masowo nabywcy takich gruntów rolnych zaklasyfikowanych jak „R” – grunty

Read More →

post image

Mapa do celów projektowych – specjalistyczna usługa geodezyjna

Wykonanie stosownej inwentaryzacji geodezyjnej w terenie jest obowiązkiem prawie każdego podmiotu i osoby fizycznej decydującej się na rozpoczęcie jakichkolwiek znaczących prac budowlanych. Przy pracach remontowych i drobnych modyfikacjach budowlanych ponowne dokonywanie pomiarów przestrzennych działki nie jest konieczne. Jeśli jednak powstaje jakakolwiek nowa zabudowa, elementem integralnym całej dokumentacji projektowej jest specjalistyczna mapa geodezyjna.

post image

Gdzie szukać informacji o działkach?

Można szukać informacji o działkach z wielu powodów – niemniej jednak w tym tekście nie będziemy skupiać się na tym zagadnieniu i dociekać, w jakich okolicznościach poszukiwanie takich danych jest niezbędne. To, co nas dzisiaj interesuje to udzielenie pomocy wszystkim osobom, które szukają informacji o działkach, ale nie wiedzą do końca od czego zacząć i

Read More →

post image

Technologie i metody pomiarowe oraz podstawowe warunki wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Technologie i metody pomiarowe oraz podstawowe warunki wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych to bardzo obszerny temat, którego nie sposób opisać w jednym, krótkim artykule. Ważne jest jednak, aby dla pełnego zrozumienia zacząć od podstaw jakimi są pomiary sytuacyjne i wysokościowe, by móc przejść do samej metodologii i technologii pomiarów. Wszystko to oczywiście musi być

Read More →

post image

Czym jest grawimetria geodezyjna?

Aby zrozumieć grawimetrię geodezyjną należy sobie uświadomić na jakich zagadnieniach w szczególności skupia się ten dział nauki. Określenie charakterystyk pola siły ciężkości Ziemi, jak również innych ciał niebieskich oraz traktowanie tego w kontekście funkcji miejsca i momentu obserwacji stanowi podstawowe zadanie grawimetrii w ujęciu geodezyjnym. Oczywiście nie byłoby to możliwe do wykonania, gdyby nie wykorzystanie

Read More →

post image

Protokoły weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej

Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów w dokumentacji geodezyjnej jest jednym z najważniejszych elementów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się jego poszczególnym składowym oraz dokładnie temu, jak powinien wyglądać i jakie informacje muszą się w nim znaleźć. Choć to prawda, że w Internecie, jak i w różnych instytucjach zajmujących się tą tematyką można znaleźć wzory

Read More →

post image

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Bez względu na to, czy potrzebujesz tego dokumentu to zakładania księgi wieczystej czy też chodzi o zawieranie umowy notarialnej sprzedaży działki – warto wiedzieć w jaki sposób uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz co dokładnie się z tym tematem wiąże. Tym bardziej, iż z dniem 25 maja br wchodzą w życie rewolucyjne zmiany

Read More →

post image

Znak graniczny a znak geodezyjny

Znak graniczny a znak geodezyjny są jednymi z najczęściej mylonych pojęć w tym obszarze wiedzy. Aby uniknąć tych animozji i wyjaśnić różnicę między tymi dwoma określeniami warto sięgnąć do źródła. Informacje zawarte w tym artykule winny stanowić wyczerpujący wstęp do podejmowanego tematu.

post image

Geodezja i kartografia a geometria

Opisywanie powierzchni Ziemi jako planety i ziemi jako gleby jest działem techniki i dyscypliną naukową, którą znamy pod nazwą geodezja i kartografia. Dziedziny te uwzględniają wiele aspektów – z których to ten obejmujący kwestie geometryczne zdaje się być jednym z najbardziej podstawowych. To dzięki niemu można opisać wiele cech przeróżnych obiektów – zarówno sztucznych, jak

Read More →

post image

Mapa do projektu i pomiar istniejących znaków granicznych

Aktualizacja mapy do celów projektowych zwykle obejmuje trzy widoczne graniczniki, jak również konieczne jest porównanie standardów, takich jak atrybuty i współrzędne. W dzisiejszym artykule zajmiemy się przypadkiem, kiedy wartość standardów odchyłki była wyższa niż dopuszczalna. Wszystkie brane pod uwagę współrzędne wzięto z pomiaru w bazie roboczej, sporządzono wykaz odnoszących się do punktów granicznych dla każdego

Read More →

1 2