Category : Blog Geodety

post image

Czym jest grawimetria geodezyjna?

Aby zrozumieć grawimetrię geodezyjną należy sobie uświadomić na jakich zagadnieniach w szczególności skupia się ten dział nauki. Określenie charakterystyk pola siły ciężkości Ziemi, jak również innych ciał niebieskich oraz traktowanie tego w kontekście funkcji miejsca i momentu obserwacji stanowi podstawowe zadanie grawimetrii w ujęciu geodezyjnym. Oczywiście nie byłoby to możliwe do wykonania, gdyby nie wykorzystanie

Read More →

post image

Protokoły weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej

Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów w dokumentacji geodezyjnej jest jednym z najważniejszych elementów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się jego poszczególnym składowym oraz dokładnie temu, jak powinien wyglądać i jakie informacje muszą się w nim znaleźć. Choć to prawda, że w Internecie, jak i w różnych instytucjach zajmujących się tą tematyką można znaleźć wzory

Read More →

post image

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Bez względu na to, czy potrzebujesz tego dokumentu to zakładania księgi wieczystej czy też chodzi o zawieranie umowy notarialnej sprzedaży działki – warto wiedzieć w jaki sposób uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz co dokładnie się z tym tematem wiąże. Tym bardziej, iż z dniem 25 maja br wchodzą w życie rewolucyjne zmiany

Read More →

post image

Znak graniczny a znak geodezyjny

Znak graniczny a znak geodezyjny są jednymi z najczęściej mylonych pojęć w tym obszarze wiedzy. Aby uniknąć tych animozji i wyjaśnić różnicę między tymi dwoma określeniami warto sięgnąć do źródła. Informacje zawarte w tym artykule winny stanowić wyczerpujący wstęp do podejmowanego tematu.

post image

Geodezja i kartografia a geometria

Opisywanie powierzchni Ziemi jako planety i ziemi jako gleby jest działem techniki i dyscypliną naukową, którą znamy pod nazwą geodezja i kartografia. Dziedziny te uwzględniają wiele aspektów – z których to ten obejmujący kwestie geometryczne zdaje się być jednym z najbardziej podstawowych. To dzięki niemu można opisać wiele cech przeróżnych obiektów – zarówno sztucznych, jak

Read More →

post image

Mapa do projektu i pomiar istniejących znaków granicznych

Aktualizacja mapy do celów projektowych zwykle obejmuje trzy widoczne graniczniki, jak również konieczne jest porównanie standardów, takich jak atrybuty i współrzędne. W dzisiejszym artykule zajmiemy się przypadkiem, kiedy wartość standardów odchyłki była wyższa niż dopuszczalna. Wszystkie brane pod uwagę współrzędne wzięto z pomiaru w bazie roboczej, sporządzono wykaz odnoszących się do punktów granicznych dla każdego

Read More →

1 2