Pomiar suwnic

Pomiar suwnic, czyli wykonywanie badań geodezyjnych suwnicy zgodnie z normami pod kątem: rozstawu szyn, różnicy poziomu główek szyn, odchyleń osi szyny od prostej (w płaszczyźnie poziomej), pochylenie wzdłużne szyn, przesunięcie osi szyny względem osi belki podsuwnicowej, na zlecenie klienta możliwe dodatkowe pomiary indywidualne suwnicy lub hali. Możliwości kontaktowe z wykonawcami remontów torowisk, oraz osobami przeprowadzające szczegółowe prace badawcze torowisk, hal.

Nasz pomiary suwnic wykonujemy w stosunku do norm:

PN-91/M-45457

PN-89/M-45453

PN-77/B-06200:2002

ISO 8306-1985

Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące suwnic

  • Rozpiętość suwnicy jest to odległość pomiędzy osiami czołownic, określona w podłużnej osi konstrukcji nośnej suwnicy.
  • Rozpiętość kół jezdnych suwnicy jest to odległość pomiędzy środkami wieńców kół w osi ich obrotu. Może się ona zmieniać w granicach luzów pomiędzy kołem a czołownicą.
  • Rozpiętość eksploatacyjna suwnicy jest to średnia rozpiętość kół zawarta wewnątrz przedziału ograniczonego maksymalną ze wszystkich rozpiętości kół a minimalną ze wszystkich rozpiętości kół.
  • Rozstaw kół jest to odległość pomiędzy osiami kół zamontowanymi w jednej czołownicy.
  • Oś czołownicy jest to lina wyznaczająca teoretyczne położenia środków wieńców kół.
  • Przekątne suwnicy są to odległości pomiędzy osiami czołownic, mierzone w osiach obrotu naprzemianległych kół.
  • Zukosowanie jest to odchylenie położenia suwnicy na jezdni od położenia prostopadłego do osi toru suwnicowego.
  • Tor wózka bieżnię stanowi zespół dwóch równoległych szyn ułożonych na suwnicy, z przeznaczeniem dla wózka lub wciągnika przesuwającego ciężar w kierunku prostopadłym do ruch suwnicy

 

Warunki geometryczne i parametry dokładnościowe jezdni podsuwnicowej

Aby zapewnić prawidłową pracę suwnicy, niezbędne jest zachowanie określonych warunków geometrycznych jakie winna spełniać jezdnia podsuwnicowa. Osie szyn winny być:

–       prostoliniowe i równoległe do siebie,

–       oddalone od siebie w płaszczyźnie poziomej o wielkość ustaloną w projekcie,

–       ułożone we właściwej odległości od elementów konstrukcji hali lub estakady,

–       ułożone poziomo na jednej wysokości.

Najważniejsze z tych wymagań przedstawiono na rysunku:

1)     odchylenie w wymiarze prześwitu toru jezdnego w stosunku do projektu nie powinno różnić się więcej niż ±5 mm,

2)     odchyłka osi szyny od jej osi teoretycznej nie powinna być większa niż ±2.5 mm,

3)     wzajemna różnica poziomów główek szyn w jednym przekroju poprzecznym toru jezdnego nie powinna być większa niż:

  • na podporach ±10 mm,
  • w przęśle ±15 mm,

4)     różnica poziomów główki szyny na słupach w tej samej osi podłużnej nie powinna przekraczać wartości / gdzie b – rozstaw słupów/ i jednocześnie nie może być większa od 10 mm,

5)     wzajemne przesunięcie czoła szyn w styku, w poziomie lub w pionie, nie powinno być większe niż ±1 mm.

Sprawdź pozostałą ofertę naszych dostępnych usług geodezyjnych w Poznaniu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + 7 =