Nowoczesne technologie w geodezji

Nowoczesne technologie w geodezji

Technologia w geodezji odgrywa kluczową rolę, umożliwiając dokładniejsze i szybsze pomiary terenów oraz analizę danych przestrzennych. Wykorzystuje się tu zaawansowane urządzenia, takie jak GPS, drony, systemy GIS (Geographic Information Systems), a także techniki skanowania laserowego i fotogrametrii. Dzięki temu geodeci mogą tworzyć precyzyjne mapy, monitorować zmiany środowiskowe i planować projekty infrastrukturalne. Postęp technologiczny w tej dziedzinie przyczynia się do rozwoju wielu sektorów, od budownictwa po ochronę środowiska, oferując nowe możliwości i rozwiązania.

Zastosowanie systemów GNSS (Global Navigation Satellite Systems) w pracach geodezyjnych

Systemy GNSS, do których należy GPS, GLONASS, Galileo i Beidou, są szeroko wykorzystywane w pracach geodezyjnych. Ich zastosowanie obejmuje:

 1. Pomiar i wyznaczanie pozycji: GNSS umożliwia szybkie i dokładne określenie pozycji punktów na Ziemi, co jest kluczowe w pracach geodezyjnych, takich jak tworzenie i aktualizacja map, wyznaczanie granic nieruchomości, czy planowanie infrastruktury.
 2. Monitoring deformacji: Systemy GNSS są używane do monitorowania przemieszczeń i deformacji struktur, takich jak budynki, mosty, tamy, a także ruchów tektonicznych i osuwisk.
 3. Geodezja inżynieryjna: W budownictwie, GNSS wspomaga prace związane z projektowaniem, budową i nadzorem inżynieryjnym, np. przy budowie dróg, mostów, tuneli.
 4. Geodezja satelitarna: Wykorzystanie GNSS w geodezji satelitarnej pozwala na precyzyjne wyznaczanie współrzędnych globalnych, co jest istotne w badaniach geodynamicznych i w tworzeniu globalnych systemów odniesienia.
 5. Rolnictwo precyzyjne: GNSS wspiera rolnictwo precyzyjne, umożliwiając dokładne nawigowanie maszyn rolniczych, co przekłada się na efektywniejsze i bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami.
 6. Zastosowania środowiskowe: Pomiar zmian środowiskowych, np. erozji gleby czy zmian w linii brzegowej, jest ułatwiony dzięki dokładnym danym przestrzennym pochodzącym z GNSS.

Zastosowanie GNSS w geodezji znacząco zwiększa efektywność, dokładność i szybkość wykonywania pomiarów, a także rozszerza zakres możliwych do przeprowadzenia analiz i badań.

Drony w geodezji – przegląd możliwości i ograniczeń

Drony, znane również jako bezzałogowe statki powietrzne, stały się ważnym narzędziem w geodezji. Oferują one szereg możliwości, ale także napotykają na pewne ograniczenia:

Możliwości:

 1. Pomiary Fotogrametryczne: Drony mogą wykonywać zdjęcia terenu z wysokiej rozdzielczości, które są następnie używane do tworzenia map 3D, modeli terenu czy ortofotomap.
 2. Szybkość i Efektywność: Drony umożliwiają szybkie zebranie danych z dużych obszarów, co jest szczególnie przydatne w miejscach trudno dostępnych.
 3. Zmniejszone Koszty: W porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi, takimi jak samoloty czy helikoptery, użycie dronów często wiąże się z niższymi kosztami.
 4. Wysoka Dokładność: Z wykorzystaniem zaawansowanych sensorów i kamer, drony mogą dostarczać bardzo dokładne dane przestrzenne.
 5. Zastosowania w Monitoringu Środowiskowym: Drony są używane do monitorowania zmian środowiskowych, takich jak erozja gleby, zmiany w ukształtowaniu terenu czy zanieczyszczenia.
 6. Wsparcie w Zarządzaniu Katastrem: Drony wspomagają aktualizację danych katastralnych, szczególnie w obszarach zmieniających się dynamicznie.

Ograniczenia:

 1. Regulacje Prawne: Loty dronów są regulowane prawnie, co może ograniczać ich użycie w niektórych obszarach lub wymagać specjalnych zezwoleń.
 2. Ograniczenia Czasowe i Pogodowe: Warunki pogodowe mogą wpływać na zdolność do lotu dronów; również ich czas lotu jest ograniczony przez pojemność baterii.
 3. Zakłócenia Sygnałów: W niektórych środowiskach, takich jak gęste obszary miejskie, mogą wystąpić zakłócenia sygnału GPS, co wpływa na dokładność pomiarów.
 4. Potrzeba Specjalistycznej Wiedzy: Obsługa dronów i przetwarzanie zebranych danych wymaga specjalistycznych umiejętności i wiedzy.
 5. Bezpieczeństwo: Istnieje ryzyko kolizji z innymi obiektami w powietrzu oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu lądowania.
 6. Ograniczenia Sprzętowe: Choć drony są coraz bardziej zaawansowane, wciąż mogą mieć ograniczenia dotyczące rozdzielczości kamer, zasięgu lotu czy możliwości noszenia dodatkowego sprzętu.

Mimo tych ograniczeń, drony coraz częściej są wykorzystywane w geodezji ze względu na ich wielostronność i zdolność do szybkiego dostarczania precyzyjnych danych.

Laser scanning 3D – jak rewolucjonizuje branżę?

Laserowe skanowanie 3D, znane również jako LiDAR, rewolucjonizuje branżę geodezyjną i wiele innych dziedzin w następujących aspektach:

 1. Wysoka Dokładność Pomiarów: LiDAR umożliwia dokonywanie bardzo dokładnych pomiarów z rozdzielczością do kilku milimetrów, co jest kluczowe w pracach wymagających precyzyjnego modelowania.
 2. Szybki Zbiór Danych: Technologia ta pozwala na szybkie zbieranie dużej ilości danych przestrzennych, co jest szczególnie przydatne w obszarach rozległych lub trudno dostępnych.
 3. Trójwymiarowe Modelowanie: Laserowe skanowanie 3D pozwala na tworzenie dokładnych modeli 3D obiektów i terenów, co ma zastosowanie w planowaniu przestrzennym, konserwacji zabytków, budownictwie i wielu innych dziedzinach.
 4. Monitorowanie Zmian: Dzięki możliwości dokonywania pomiarów w różnych okresach czasu, LiDAR jest wykorzystywany do monitorowania zmian w środowisku naturalnym i zbudowanym, np. zmiany linii brzegowej, erozji, osuwisk czy deformacji budowli.
 5. Poprawa Bezpieczeństwa: W branży budowlanej i inżynieryjnej laserowe skanowanie 3D pozwala na dokładną ocenę stanu obiektów, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa.
 6. Efektywność Kosztowa: Chociaż początkowy koszt zakupu sprzętu może być wysoki, w długoterminowej perspektywie technologia ta przyczynia się do obniżenia kosztów projektów poprzez zmniejszenie potrzeby częstych pomiarów terenowych i szybsze przetwarzanie danych.
 7. Wszechstronność Zastosowań: Od archeologii po leśnictwo, od planowania miejskiego po zarządzanie katastrem – laserowe skanowanie 3D znajduje zastosowanie w różnorodnych dziedzinach.
 8. Integracja z Innymi Technologiami: LiDAR często jest łączony z innymi technologiami, takimi jak fotogrametria czy systemy GPS, co pozwala na tworzenie jeszcze bardziej szczegółowych i kompleksowych zbiorów danych.
 9. Dostępność i Mobilność: Rozwój technologii sprawił, że skanery LiDAR stają się coraz bardziej mobilne (np. montowane na dronach) i dostępne, co otwiera nowe możliwości ich wykorzystania.

Rewolucja przyniesiona przez laserowe skanowanie 3D polega na zmianie sposobu, w jaki zbierane są dane przestrzenne, a także na zwiększeniu dokładności, efektywności i zakresu możliwych zastosowań tych danych w wielu dziedzinach.

Opracowanie:
Witold Witkowski – Geodeta Luboń