Geodeta Poznań cennik

LP.Rodzaj pracyJednostkaCena netto
( zł )
1.Podział nieruchomości:
a) na dwie działki
b) każda następna działka
działkaa) 2000 zł
b) 500 zł
2.Rozgraniczenie nieruchomości:
a) do 2 punktów
b) za każdy następny
punktgranicznya) 2000 zł
b) 200 zł
3.Odszukanie znaków granicznych:
a) pierwszy punkt
b) każdy następny
punktgranicznya) 400 zł
b) 100 zł
4.Aktualizacja mapy do celów projektowychdziałka do 0,2 ha800 zł
5.Aktualizacja mapy do celów projektowych–duże obiekty:
a) wersja analogowa
b) wersja numeryczna
haa) 800 zł
b) 1500 zł
6.Wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku z przeniesieniem na profile
a) do 4 osi – za każdą oś
b) każda następna oś
a) 650 zł
b) 70 zł
7.Wytyczenie różnych obiektów (uzbrojenie podziemne, kolizje, mała architektura itp.)
a) Pierwszy punkt
b) każdy następny
punkta) 150 zł
b) 50 zł
8.Założenie reperów roboczych ( budowa )
a) pierwszy
b) każdy następny
repera) 150 zł
b) 50 zł
9.Geodezyjna obsługa inwestycji:
a) zespół do 4 godzin
b) do 8 godzin
1/2 dniówki/dniówkaa) 450 zł
b) 900 zł
10.Inwentaryzacja budynku ( dom jednorodzinny )- bez przyłączyobiekt800 zł
11.Inwentaryzacja przyłączy do budynku:
a) pojedyncze
b) następne
przyłączea) 450 zł
b) 150 zł
12.Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, Tele
a) pojedyncze
b) następne
studniaa) 300 zł
b) 50 zł
13.Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu ( w, g, e, t, co……)
a) Pierwszy hektometr
b) następny
(odc.) – 100 ma) 400 zł
b) 100 zł
14.Mapa do celów prawnych z ustaleniem i pomiarem granic
a) działka
b) następna – przyległa
K.W.a) 1700 zł
b) 500 zł
15.Obsługa, badanie, pomiar kontrolny suwnic, tyczenie osi szyn 100 metrów torowiskom1500 zł

Geodeta poznan cennik - maszynaUWAGA : Powyższe ceny są cenami netto i uwzględniają koszty własne wykonania roboty w odległości do 50 km od siedziby firmy.

Cenny ze względów indywidualnych mogą ulec zmianie. Dokładna wycena po zapoznaniu się z danym zagadnieniem.

 

Najczęściej zadawane pytania odnośnie cennika poznańskiego geodety – FAQ

1. Na jakiej podstawie ustala się ceny za usługi geodety?

Ceny usług geodety zależą od wielu czynników takich jak skomplikowanie zlecenia, ilość przyłączy, liczba podziałów do wykonania itp. Warto również przy wyborze firmy geodezyjnej sprawdzić jej lokalizację, ponieważ sam dojazd geodety z daleka może nas kosztować dużo, lepiej wybierać okoliczne przedsiębiorstwa.

2. Jaki jest koszt wykonania mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to dokument, bez którego nie powstanie legalnie żadna inwestycja i nie rozpocznie się żadna budowa. Czasami jedna kopia mapy zasadniczej nie wystarczy i trzeba zainwestować w więcej egzemplarzy do różnych instytucji. Cena wykonania takiej mapy waha się od 500 zł do 1000 zł i oczywiście zależy od indywidualnych warunków klienta, lokalizacji i wielkości nieruchomości i liczby kopii.

3. Które usługi geodezyjne są najdroższe?

Najdroższe geodezyjne usługi swoją cenę zawdzięczają pracochłonności, czasochłonności oraz wykorzystywania wiedzy i umiejętności geodety. Usługi z górnej półki wahają się w cenach 2000-2500 zł za wykonanie danej czynności. Do najdroższych usług należą podziały i rozgraniczenia nieruchomości (2000zł), wykonanie mapy do celów prawnych (1700 zł), usługi związane z transportem kolejowym- kontrola szyn, suwnic (ok. 1500zł).

4. Jaki jest koszt wykonania mapy do celów sądowych?

Koszt wykonania mapy do celów sądowych uzależniony jest od kilku elementów. Wpływa na niego zarówno skala mapy, jak i stopień regularności granicy nieruchomości. Ostateczna cena zależy także od ilości obiektów, jakie muszą zostać naniesione na mapę. Koszt może kształtować się między kwotą 400 a 1500 złotych.

5. Czy w związku z podziałem nieruchomości poniosę jakieś dodatkowe koszty?

Dodatkowe koszty związane są z tym, czy wartość nieruchomości w związku z jej podziałem zwiększyła się. Jeśli tak się stało, należy liczyć się z opłatą adiacencką, której wartość nie może przekraczać 30% różnicy wartości nieruchomości. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta (w zależności od położenia nieruchomości). Czas na ustalenie opłaty to aż trzy lata od dnia zatwierdzenia podziału.