Geodeta Poznań cennik

LP. Rodzaj pracy Jednostka Cena netto
( zł )
1. Podział nieruchomości:
a) na dwie działki
b) każda następna działka
działka a) 2000 zł
b) 500 zł
2. Rozgraniczenie nieruchomości:
a) do 2 punktów
b) za każdy następny
punktgraniczny a) 2000 zł
b) 200 zł
3. Odszukanie znaków granicznych:
a) pierwszy punkt
b) każdy następny
punktgraniczny a) 400 zł
b) 100 zł
4. Aktualizacja mapy do celów projektowych działka do 0,2 ha 800 zł
5. Aktualizacja mapy do celów projektowych–duże obiekty:
a) wersja analogowa
b) wersja numeryczna
ha a) 800 zł
b) 1500 zł
6. Wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku z przeniesieniem na profile
a) do 4 osi – za każdą oś
b) każda następna oś
a) 650 zł
b) 70 zł
7. Wytyczenie różnych obiektów (uzbrojenie podziemne, kolizje, mała architektura itp.)
a) Pierwszy punkt
b) każdy następny
punkt a) 150 zł
b) 50 zł
8. Założenie reperów roboczych ( budowa )
a) pierwszy
b) każdy następny
reper a) 150 zł
b) 50 zł
9. Geodezyjna obsługa inwestycji:
a) zespół do 4 godzin
b) do 8 godzin
1/2 dniówki/dniówka a) 450 zł
b) 900 zł
10. Inwentaryzacja budynku ( dom jednorodzinny )- bez przyłączy obiekt 800 zł
11. Inwentaryzacja przyłączy do budynku:
a) pojedyncze
b) następne
przyłącze a) 450 zł
b) 150 zł
12. Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, Tele
a) pojedyncze
b) następne
studnia a) 300 zł
b) 50 zł
13. Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu ( w, g, e, t, co……)
a) Pierwszy hektometr
b) następny
(odc.) – 100 m a) 400 zł
b) 100 zł
14. Mapa do celów prawnych z ustaleniem i pomiarem granic
a) działka
b) następna – przyległa
K.W. a) 1700 zł
b) 500 zł
15. Obsługa, badanie, pomiar kontrolny suwnic, tyczenie osi szyn 100 metrów torowisko m 1500 zł

Geodeta poznan cennik - maszynaUWAGA : Powyższe ceny są cenami netto i uwzględniają koszty własne wykonania roboty w odległości do 50 km od siedziby firmy.

Cenny ze względów indywidualnych mogą ulec zmianie. Dokładna wycena po zapoznaniu się z danym zagadnieniem.

 

Najczęściej zadawane pytania odnośnie cennika poznańskiego geodety – FAQ

Na jakiej podstawie ustala się ceny za usługi geodety?

Ceny usług geodety zależą od wielu czynników takich jak skomplikowanie zlecenia, ilość przyłączy, liczba podziałów do wykonania itp. Warto również przy wyborze firmy geodezyjnej sprawdzić jej lokalizację, ponieważ sam dojazd geodety z daleka może nas kosztować dużo, lepiej wybierać okoliczne przedsiębiorstwa.

Jaki jest koszt wykonania mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to dokument, bez którego nie powstanie legalnie żadna inwestycja i nie rozpocznie się żadna budowa. Czasami jedna kopia mapy zasadniczej nie wystarczy i trzeba zainwestować w więcej egzemplarzy do różnych instytucji. Cena wykonania takiej mapy waha się od 500 zł do 1000 zł i oczywiście zależy od indywidualnych warunków klienta, lokalizacji i wielkości nieruchomości i liczby kopii.

Które usługi geodezyjne są najdroższe?

Najdroższe geodezyjne usługi swoją cenę zawdzięczają pracochłonności, czasochłonności oraz wykorzystywania wiedzy i umiejętności geodety. Usługi z górnej półki wahają się w cenach 2000-2500 zł za wykonanie danej czynności. Do najdroższych usług należą podziały i rozgraniczenia nieruchomości (2000zł), wykonanie mapy do celów prawnych (1700 zł), usługi związane z transportem kolejowym- kontrola szyn, suwnic (ok. 1500zł).

Jaki jest koszt wykonania mapy do celów sądowych?

Koszt wykonania mapy do celów sądowych uzależniony jest od kilku elementów. Wpływa na niego zarówno skala mapy, jak i stopień regularności granicy nieruchomości. Ostateczna cena zależy także od ilości obiektów, jakie muszą zostać naniesione na mapę. Koszt może kształtować się między kwotą 400 a 1500 złotych.

Czy w związku z podziałem nieruchomości poniosę jakieś dodatkowe koszty?

Dodatkowe koszty związane są z tym, czy wartość nieruchomości w związku z jej podziałem zwiększyła się. Jeśli tak się stało, należy liczyć się z opłatą adiacencką, której wartość nie może przekraczać 30% różnicy wartości nieruchomości. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta (w zależności od położenia nieruchomości). Czas na ustalenie opłaty to aż trzy lata od dnia zatwierdzenia podziału.

Ile kosztują usługi geodety sądowego?

Usługi geodety sądowego – zwykle związane z wykonaniem mapy do celów sądowych zwykle kształtują się cenowo w granicach 400-1500 złotych. Tak duży rozstrzał jest w głównej mierze związany z kilkoma elementami, które na to wpływają. W głównej mierze chodzi o następujące elementy: ilość obiektów, jakie mają zostać naniesiona na mapę, stopień regularności granicy nieruchomości czy też sama skala mapy.

Jakie koszty ponoszę przy odbiorze domu?

Aby dom mógł być oddany do użytkowania konieczne jest uzyskanie pozwolenia na to – jest to bezpośrednio związane z dziennikiem budowy, który musi być zakończony właściwym do okoliczności wpisem. W nim też są wszelkie informacje, jakie czynności odbywały się aż do momentu, gdy dom został przekazany do odbioru. To wszystko generuje koszty, które potrafią być dość wysokie.

Ile trzeba zapłacić za odrolnienie działki?

Cena za odrolnienie działki zwykle wiąże się z klasą danej działki. Jeśli chodzi o odrolnienie działki klasy pierwszej – w przeliczeniu na jeden hektar konieczne jest uiszczenie opłaty sięgającej blisko 438 tysięcy polskich złotych. Klasy niższe w przeliczeniu na to, co ma miejsce w 2022 roku to cena sięgająca blisko 88 tysięcy polskich złotych za jeden hektar – zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Rolnictwa.

Ile kosztuje wytyczenie drogi dojazdowej przez geodetę?

Wytyczenie drogi dojazdowej przez geodetę bezpośrednio wiąże się ze złożeniem wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Taki wniosek składa się do sądu rejonowego – jaki odpowiada danej lokalizacji nieruchomości, która będzie bezpośrednio z ową służebnością powiązana. Do kosztów związanych z usługą świadczoną przez geodetę należy dodać 200 zł opłaty sądowej.

Ile kosztuje wyznaczenie punktu przez geodetę?

Koszt wyznaczenia punktu przez geodetę może się różnić w zależności od kilku czynników – zwykle jednak mowa o stawce oscylującej między 1300 a 1500 zł. Rzadko kiedy jest to poniżej pułapu 1000 zł. Podział działki zdaje się być jednym z największych wydatków, gdyż w zależności od wielkości terenu może on nawet sięgać kilku tysięcy złotych. Warto zapoznać się z naszym cennikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 + czternaście =