Usługi geodezyjne Poznań

Usługi geodezyjne Poznań to kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji w budownictwie: pomiary do celów projektowych, podziały nieruchomości i inne usługi.

Jakie usługi geodezyjne świadczymy w budownictwie?

 • – numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej
 • – zakładanie osnowy geodezyjne d/c realizacji inwestycji
 • – tyczenia osi konstrukcyjnych
 • – badania kontrolne konstrukcji w czasie realizacji obiektu
 • – inwentaryzacje podwykonawcze obiektów z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowanym
 • – pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych wraz z ich interpretacją
 • – obsługa inwestycji liniowych , dróg, obiektów mostowych i kubatorowych
 • – prowadzenie mapy dyżurnej w postaci numerycznej (AutoCAD, Geomap)

Usługi geodezyjne Poznań i obszar Wielkopolski:

 • Pomiary do wykonania projektów
  – siatki, rozrysy i mapy do wykonania planów projektowych,
  – plany sytuacyjno-wysokościowe przygotowane na papierze,
  – plany sytuacyjno-wysokościowe przygotowane i dostarczone w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN),
  – mapy aktualizacyjne,
  – mapa do celów projektowych.
 • Podziały nieruchomości;

– podziały działek
– rozgraniczenia działek
– podziały budynków

 • Wyznaczenie w terenie granic działek oraz obiektów budowlanych;
 • Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych
  – tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  – wyznaczanie reperu roboczego
  – wyznaczanie punktów głównych
  – inwentaryzacja powykonawcza budynku
  – inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
  – tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, kabla energetycznego, teletechnicznego
  – inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
  – tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
  – pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.
 • Rozgraniczenia i wznowienie granic nieruchomości;
 • Pomiar oraz obliczenia objętości mas ziemnych, brył nieregularnych

– składowisk kruszyw
– wykopy kopalni odkrywkowych
– sporządzanie bilansu mas ziemnych pod inwestycje (raporty, przekroje, szkice, operat)

 • Sporządzenie kartoteki budynku;

– pomiary powierzchni lokali
– pomiary lokali użytkowych pod wynajem (również normy międzynarodowe)
– sporządzanie dokumentacji do samodzielności lokali
– pomiary do celów podatkowych

 • Mapy stany prawnego oraz do postępowań sądowych (np. pod zasiedzenie);
 • Doradztwo techniczne w zakresie zagadnień geodezyjno-prawnych;

– połączenia działek w ramach jednej KW

– wykazy synchronizacyjne

– wyciągi ze zmian gruntownych

 • I inne nietypowe zagadnienia geodezyjne.

Galeria usług geodezyjnych