post image

Czym zajmuje się kartometria? Poradnik geodety

Kartometria to jeden z głównych działów kartografii. Dzięki niej możliwe staje się zniekształcenie odwzorowania na wykresach długości, pól, jak również i kątów. Bez posiadania umiejętności dokonywania odkształceń kartograficznych niemożnością staje się dokonywanie tego procesu. (więcej…)

post image

Zasady planowania przestrzennego

Są dużo bardziej skomplikowane tematy aniżeli planowanie przestrzenne, niemniej jednak – jeśli zapytać kogoś o to, na jakich zasadach opiera się ta procedura – poza geodetą rzadko kto wie jak na to pytanie odpowiedzieć. Przede wszystkim wypadałoby zacząć od uświadomienia sobie czym jest samo planowanie przestrzenne, by móc płynnie przejść do zasad jakimi się rządzi. (więcej…)

post image

Wznowienie granic nieruchomości

Usługi geodezyjne to szeroki wachlarz możliwości, o różnej charakterystyce. Na kanwie tych ich właściwości nie jest trudne wyróżnienie ich podziału na rodzaje, bowiem wiążą się one z wieloma istotnymi różnicami – czy to cena, czas realizacji, a przede wszystkim kwestia posiadania odmiennych uprawnień geodezyjnych. Można też zauważyć, że niektóre usługi są z racji swej popularności – realizowane dużo częściej niż pozostał. Wśród nich niewątpliwie znajduje się usługa zwana wznowieniem znaków granicznych i właśnie na tym zagadnieniu chcemy się skupić w dzisiejszym artykule. (więcej…)

post image

Geodezyjny podział działki. Fakty i mity

Geodezja to skomplikowana nauka i w związku z tym nikogo nie dziwi fakt, że wokół niej krążą często dyskusje, w jakich laik pogubi się szybciej niż myśli. O ile jednak, większość z nas na co dzień wcale nie potrzebuje korzystać z wiedzy w jej obrębie – to jednak przychodzą takie momenty w życiu, gdy jednak powinniśmy się bardziej geodezją zainteresować. Podział działki to dobry przykład, ale jest też jednym z tych zagadnień, w przypadku którego możemy napotkać ogrom geodezyjnych mitów. W poniższym artykule rzucimy nieco więcej światła na popularne mity i fakty związane z tym zagadnienie. (więcej…)

post image

Geodezja w budowie dróg

Mało jest miejsc, w których geodeta byłby niezbędny od samego początku do końca realizacji inwestycji, jak budowa drogi. Nawet jeśli chodzi o wykonanie renowacji i remontu drogi istniejącej, w ramach którego to nie zmieni się jej kształt ani szerokość, a jedynie technologia wykonania – konieczne jest przeprowadzenie pomiarów od podstaw. Chociaż drogi istniejące w terenie zostały już bardzo dobrze zewidencjonowane i naniesione na mapy gminy czy powiatu albo miasta – to jednak przed każdym przystąpieniem do realizacji budowlanej, niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów i naniesienie osnów geodezyjnych na dany obszar od podstaw. (więcej…)

post image

Kiedy niezbędna jest geodezja inżynieryjna?

Sięgnięcie po geodezję inżynieryjną jest niezbędne przy realizowaniu największych projektów. W przypadku bardzo prostej działki o jasnych i czytelnych granicach, z dawno ustabilizowaną sytuacją właścicielską i brakiem sąsiedztwa ze strony potencjalnych innych inwestycji – każdy geodeta jest w stanie wykonać pomiar, inwentaryzację w terenie czy stworzyć bardzo dokładną mapę zgodnie z szeregiem wskazanych przez zleceniodawcę parametrów. Kilka prostych urządzeń i wiedza licencjonowanego geodety powinno całkowicie wystarczyć chociażby do przygotowania dokumentacji budowlanej pod dom jednorodzinny czy nawet zabudowę wielorodzinną. (więcej…)

post image

Jak zmienić oznaczenie działki z „R” na „Bp”?

Działki rolne jeszcze około dekady temu, w zależności od regionu i stopnia rozwoju jego tradycji agrarnych, były o kilkanaście razy tańsze, aniżeli grunty budowlane. Szczególnie działki położone poza ścisłą miejską zabudową i na obrzeżach metropolii, można było nabyć w zdecydowanie korzystniejsze cenie. To właśnie wtedy masowo nabywcy takich gruntów rolnych zaklasyfikowanych jak „R” – grunty orne – zaczęli interesować się możliwością pełnoprawnej zmiany tej klasyfikacji na „Bp”, czyli działkę pod przyszłą zabudowę mieszkaniową. (więcej…)

post image

Mapa do celów projektowych – specjalistyczna usługa geodezyjna

Wykonanie stosownej inwentaryzacji geodezyjnej w terenie jest obowiązkiem prawie każdego podmiotu i osoby fizycznej decydującej się na rozpoczęcie jakichkolwiek znaczących prac budowlanych. Przy pracach remontowych i drobnych modyfikacjach budowlanych ponowne dokonywanie pomiarów przestrzennych działki nie jest konieczne. Jeśli jednak powstaje jakakolwiek nowa zabudowa, elementem integralnym całej dokumentacji projektowej jest specjalistyczna mapa geodezyjna. (więcej…)

post image

Gdzie szukać informacji o działkach?

Można szukać informacji o działkach z wielu powodów – niemniej jednak w tym tekście nie będziemy skupiać się na tym zagadnieniu i dociekać, w jakich okolicznościach poszukiwanie takich danych jest niezbędne. To, co nas dzisiaj interesuje to udzielenie pomocy wszystkim osobom, które szukają informacji o działkach, ale nie wiedzą do końca od czego zacząć i gdzie takie dane mogą pozyskać. (więcej…)

post image

Technologie i metody pomiarowe oraz podstawowe warunki wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

Technologie i metody pomiarowe oraz podstawowe warunki wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych to bardzo obszerny temat, którego nie sposób opisać w jednym, krótkim artykule. Ważne jest jednak, aby dla pełnego zrozumienia zacząć od podstaw jakimi są pomiary sytuacyjne i wysokościowe, by móc przejść do samej metodologii i technologii pomiarów. Wszystko to oczywiście musi być uwzględnione z ramienia obowiązujących standardów w geodezji. Nadrzędnym i jednym obowiązującym dokumentem regulującym te standardy są rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (więcej…)