Wznowienie granic nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości

Usługi geodezyjne to szeroki wachlarz możliwości, o różnej charakterystyce. Na kanwie tych ich właściwości nie jest trudne wyróżnienie ich podziału na rodzaje, bowiem wiążą się one z wieloma istotnymi różnicami – czy to cena, czas realizacji, a przede wszystkim kwestia posiadania odmiennych uprawnień geodezyjnych. Można też zauważyć, że niektóre usługi są z racji swej popularności – realizowane dużo częściej niż pozostał. Wśród nich niewątpliwie znajduje się usługa zwana wznowieniem znaków granicznych i właśnie na tym zagadnieniu chcemy się skupić w dzisiejszym artykule.

Dowiesz się między innymi:

  • na czym polega wznowienie znaków granicznych
  • kiedy wskazane jest wznowienie znaków granicznych

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym przewodnikiem i poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie.

Czym są znaki i punkty graniczne działki?

Odpowiedź na to pytanie i zrozumienie tej kwestii jest w zasadzie punktem wyjścia do dalszej części artykułu. Okazuje się bowiem, że często określenie znaki i punkty przez niezorientowane w temacie osoby jest używane zamiennie, co jest błędem, bowiem są to dwa inne tematy:

Punkty graniczne = określają przebieg granicy nieruchomości (punkty załamania granicy)

Znaki graniczne = trwały element zagospodarowania danego terenu (różne formy)

Warto tutaj coś więcej na temat form znaków granicznych, które mogą być naprawdę przeróżne i nie ma tutaj jakiś konkretnych obostrzeń. Przykładowe przedmioty, które mogą wejść w rolę znaków granicznych to:

  • kamienie
  • pale (paliki geodezyjne)
  • elementy betonowe
  • butelki

To co jest niezmiennie – bez względu na to jaką formę przyjmą znaki graniczne – to fakt, że podlegają one specjalnej ochronie. Co za tym idzie wszelkie naruszanie ich lokalizacji, w tym niszczenie, usuwanie czy nawet przesuwanie może się wiązać z karą grzywny. Z nadzieją, iż te punkty są już w pełni zrozumiałe możemy przejść do meritum, którym jest właśnie samo wznowienie znaków granicznych.

Wznowienie znaków granicznych – najważniejsze informacje

Punkty graniczne są oznaczane w głównej mierze wtedy, gdy nie mamy pewność co do tego jak przebiega granica danej działki. To ważne, bowiem dzięki temu można nie dopuścić do różnego rodzaju niedomówień, jakie mogą ewentualnie wynikać z tej niepewności – a takie wbrew pozorom zdarzają się bardzo często. Określenie granic działki jest tak samo ważne, jeśli właściciel nieruchomości planuje ogrodzić posiadaną działkę.

Czasem jednak zdarza się, że oznaczenia działki z jakiegoś powodu ktoś przesunął, zniszczył, naruszył – wtedy w rolę wchodzi właśnie wznowienie punktów granicznych. Ale uwaga – ma ono miejsce wtedy, jeśli owe granice w istocie zostały uprzednio uwzględnione we właściwej dokumentacji.

Oznaczenie punktów granicznych – jak to wygląda w praktyce?

  • Chęć wznowienia punktów granicznych musi zostać zgłoszona do wybranej firmie geodezyjnej.;
  • Uprawniony geodeta jest zobowiązany do zgłoszenia pracy do PODGiK;
  • Geodeta przeprowadza analizę możliwości wznowienia znaków granicznych, a jeśli jest taka potrzeba wykonuje pomiary niezbędne do określenie położenia punktów granicznych;
  • Właściciele działek granicznych zostają powiadomieni drogą pisemną o procedurze.

Po wykonaniu wyżej wymienionych punktów przychodzi czas na część właściwą: wznowienie punktów granicznych wraz ze spisaniem protokołu z przeprowadzonych prac i gotowe! Dokładnie są to wszystkie potrzebne prace i procedury mające związek z całym procesem wznawiania znaków granicznych. To ważna wiedza w wielu sytuacjach, warto ją jeszcze bardziej pogłębić w razie potrzeby.

Czytaj Więcej