Geodezja w budowie dróg

Geodezja w budowie dróg

Mało jest miejsc, w których geodeta byłby niezbędny od samego początku do końca realizacji inwestycji, jak budowa drogi. Nawet jeśli chodzi o wykonanie renowacji i remontu drogi istniejącej, w ramach którego to nie zmieni się jej kształt ani szerokość, a jedynie technologia wykonania – konieczne jest przeprowadzenie pomiarów od podstaw. Chociaż drogi istniejące w terenie zostały już bardzo dobrze zewidencjonowane i naniesione na mapy gminy czy powiatu albo miasta – to jednak przed każdym przystąpieniem do realizacji budowlanej, niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów i naniesienie osnów geodezyjnych na dany obszar od podstaw.

Pozwala to uniknąć powielania tego samego błędu, a przy okazji aktualizuje zbiór punktów i odniesień w przestrzeni o zmienne, które pojawiają się wraz z czasem. Dodatkowo, potwierdza organom administracyjnym czy nadzorowi budowlanemu, że dany obszar został odpowiednio zmieniony i granice danej inwestycji pokrywają się z tymi prawnie i formalnie dopuszczalnymi. To jednak dopiero pierwszy etap w budowie czy przebudowie dróg lokalnych, na którym obecność geodety jest tak bardzo nieodzowna.

Nadzór geodezyjny na każdym etapie

Geodeta uprawniony na placu budowy drogi, potrzebny jest już od samego początku prowadzonych prac i musi być obecny praktycznie do momentu odbioru wszystkich prac i oddania ich do użytkowania.

Na te kolejne etapy składa się:

  • – analiza istniejącego projektu lub założeń do projektu pod kątem planowanej geometrii drogi lub jej założeń wysokościowych
  • – przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej na podstawie nowo założonych osnów geodezyjnych
  • – opracowanie szczegółowego projektu drogowego
  • – wytyczenie projektowanej drogi bezpośrednio w terenie
  • – w przypadku zastępowania poprzedniej drogi nowym szlakiem komunikacyjnym – obowiązkowe prowadzenie inwentaryzacji rozbiórki
  • – prowadzenie kontroli nad kształtowaniem korpusu nowej drogi
  • – obecność przy odbiorach kolejnych etapów inwestycji
  • – stworzenie ostatecznej inwentaryzacji odbiorowej inwestycji

Kontrola każdego z powyższych etapów przez uprawnionego geodetę ma kluczowe znaczenie z dwóch względów – po pierwsze, pomaga uniknąć błędów formalnych oraz zasadniczych, które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby znacząco możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie ze strony nadzoru budowlanego czy lokalnej administracji. Po drugie, daje inwestorowi pełen nadzór nad kolejnymi etapami realizacji i pozwalają w porę zareagować, jeśli stan faktyczny na budowie coraz mocniej odbiega od stanu projektowanego.

Nie dziwi więc, że na geodecie towarzyszącym w budowie dróg, spoczywa ogromna odpowiedzialność. W budowie największych odcinków dróg obowiązuje nieco inny schemat niż przy budowie nieruchomości pod zamieszkanie, a mianowicie – inwestorem najczęściej jest tutaj lokalny samorząd lub rząd. Do przetargów startują więc największe konsorcja budowlane, które są w stanie zapewnić technologie, ludzi i urządzenia do wykonania kilkunastu kilometrów autostrady czy obwodnicy miejskiej w kilkanaście miesięcy. W takiej sytuacji to nie inwestor odpowiada za robienie kolejnych pomiarów geodezyjnych, a wykonawca, który wziął na siebie ciężar dostarczenia kompletnej dokumentacji i spełnienia nawet najsurowszych wymogów technicznych.