Kiedy niezbędna jest geodezja inżynieryjna?

Kiedy niezbędna jest geodezja inżynieryjna?

Sięgnięcie po geodezję inżynieryjną jest niezbędne przy realizowaniu największych projektów. W przypadku bardzo prostej działki o jasnych i czytelnych granicach, z dawno ustabilizowaną sytuacją właścicielską i brakiem sąsiedztwa ze strony potencjalnych innych inwestycji – każdy geodeta jest w stanie wykonać pomiar, inwentaryzację w terenie czy stworzyć bardzo dokładną mapę zgodnie z szeregiem wskazanych przez zleceniodawcę parametrów. Kilka prostych urządzeń i wiedza licencjonowanego geodety powinno całkowicie wystarczyć chociażby do przygotowania dokumentacji budowlanej pod dom jednorodzinny czy nawet zabudowę wielorodzinną.

Przygotowanie do największych inwestycji

Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja, gdy do zaprojektowania i zbudowania jest ogromna inwestycja, liczona w milionach złotych, rozciągająca się na wielu różnych działkach ewidencyjnych. W procesie tworzenia np. zakładu produkcyjnego czy nawet przy projektowaniu miejskiego dworca centralnego dla autobusów i tramwajów – niezbędne jest uwzględnienie zdecydowanie większej ilości parametrów i punktów w przestrzeni, aniżeli kiedykolwiek indziej. Zwłaszcza jeśli budynek ma być prawidłowo podłączony chociażby do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a jednocześnie konieczne jest przewidzenie właściwych sieci elektrycznych, sanitarnych i całej komunikacji (parkingów, chodników, trawników) – konieczne jest uwzględnienie całego otoczenia i przepustowości określonej sieci.

Geodezja inżynieryjna wykracza zdecydowanie poza samo mierzenie odległości czy różnic wysokości i wyznaczania granic danej działki ewidencyjnej. Konieczne jest chociażby dokładne obliczenie i zaprojektowanie kwestii oświetlenia na danym obszarze – co wcale nie jest zadaniem prostym, gdyż całe multum norm i przepisów mówi o tym, jakie może być maksymalne dopuszczalne natężenie światła w zależności od sytuacji komunikacyjnej na danym obszarze. Projektując więc największe inwestycje, trzeba uwzględniać dziesiątki najróżniejszych parametrów takich jak zacienienie i oświetlenie budynków, odległość sanitariatów od zabudowy czy długość i bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych.

Funkcje i zastosowanie budynków

Funkcjonalność niektórych budynków w większych kompleksie zabudowy (np. duże zakłady pracy z wieloma mniejszymi i większymi budynkami spełniającymi inne funkcje) jest bardzo zróżnicowana i niektóre z nich wymagają np. bardzo szybkiego dostępu do czystej wody w nieograniczonych ilościach, podczas gdy inne wyposażyć trzeba przede wszystkim w generatory prądu i sieć elektryczną. Uprawniony do stworzenia opracowania projektowego geodeta musi więc wziąć wszystkie te niuanse i aspekty pod uwagę, zanim jeszcze przystąpi do pomiarów, a tym bardziej do tworzenia mapy albo inwentaryzacji.

Idealnym momentem na rozpoczęcie takich prac jest oczywiście tworzenie dokumentacji projektowej. Jeszcze na etapie tworzenia projektu architektonicznego oraz budowlanego, a tym bardziej przed przejściem do projektów branżowych:

  • elektrycznych
  • sanitarnych
  • wodno-kanalizacyjnych
  • gazowych
  • teletechnicznych
  • urbanistycznych
  • konstrukcyjnych

trzeba mieć wszystkie założenia inżynieryjne do projektu budowlanego i mapy geodezyjnej w gotowości. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i przeprowadzeniu odbiorów technicznych, pozostaje już co najwyżej sama inwentaryzacja czy obmiar geodezyjny – specjalistyczne prace inżynieryjne są już bowiem na tym etapie zakończone.

Więcej o usługach geodezyjnych dowiesz się ze strony: https://www.poznan-geodeta.pl/