Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Bez względu na to, czy potrzebujesz tego dokumentu to zakładania księgi wieczystej czy też chodzi o zawieranie umowy notarialnej sprzedaży działki – warto wiedzieć w jaki sposób uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz co dokładnie się z tym tematem wiąże. Tym bardziej, iż z dniem 25 maja br wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące ochrony danych osobowych, na które naprawdę warto się przygotować z wyprzedzeniem.

Wniosek o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – gdzie należy go zgłosić i co w nim powinno się znaleźć?

Omawiany wniosek składać należy w starostwie powiatowym. Oczywiście musi być to instytucja właściwa miejscowo względem działek, które nas interesują. Natomiast, jeśli mowa o dużych miastach, które mają prawa powiatowe – z wnioskiem należy się udać do wydziału danego urzędu miejskiego zajmującego się właśnie geodezją. Jeśli chodzi o sam formularz można go dostać bez problemu albo bezpośrednio w samym wydziale geodezji, albo też pobrać ze strony tegoż.

Konieczne do złożenia wniosku o wypis jest posiadanie wiedzy na temat numeru ewidencyjnego działki. Jeśli nie znasz go, należy się zwrócić do księgi wieczystej danej nieruchomości, natomiast jeśli do tej pory nie była ona założona, można takowy numer odnaleźć także w notarialnej umowie kupna. Ostatnim miejscem do którego można zgłosić się po ten numer, jeśli dwa powyższe zawiodły jest wydział geodezji starostwa powiatowego (urzędu miejskiego).

Uzasadnienie wniosku

W momencie podawania wniosku o wypis bądź wyrys niezbędną informacją, jaką należy uściślić w tym dokumencie jest określenie w jakim celu jest to nam potrzebne. Są różne interesy prawne, które mogą być motywem składania tego rodzaju wniosków.

Jedne z najczęściej występujących to:

  • – postępowanie w sądzie,
  • – założenia księgi wieczystej,
  • – akt notarialny sprzedaży.

Ważne jest to, że nie wystarczy jednym zdaniem uzasadnić swojego wniosku, ale też by potwierdzić swoje motywacje dołączaniem do tegoż wniosku odpowiedniego dokumentu – może to być na przykład dokument o postępowaniu sądowym, jeśli powód numer jeden jest w danym przypadku tym właściwym.

Wypis i wyrys – kwestia pełnomocnictwa

Nie można zapominać o kwestii pełnomocnictwa w trakcie składania wniosku. Konieczne jest wtedy umocowanie tej czynności w sposób pisemny. Oprócz tego dokumentu za pełnomocnictwo winna być uiszczona opłata o wysokości 17 złotych, a dowód takiej wpłaty dołączony do wniosku.

Warto tutaj wspomnieć o wypisie uproszczonym, w tym przypadku mowa o nieco innym cenniku wypisów, a mówiąc dokładnie opłata za:

  • – 15 zł – wypis uproszczony za 1 działkę ewidencyjną,
  • – 12 zł – wypis uproszczony za działkę przy zamówieniu od 2 do 10 działek,
  • – 6 zł – wypis uproszczony za działkę przy zamówieniu ponad 10 działek.

Warto zapoznać się z tym, jak wygląda wniosek, by odpowiednio wcześniej zdobyć wszystkie potrzebne informacje, niezbędne do jego wypełnienia.

Jakie dane powinny znaleźć się we wniosku?

Oczywiście wniosek zaczynamy wpisywać uzupełniając danymi takimi jak imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy. Konieczne jest także wskazanie adresu zamieszkania tudzież siedziby wnioskodawcy. Następnie PESEL tudzież REGON zainteresowanego. Oznaczenie wniosku nadanego przez wnioskodawcę jest kolejnym niezbędnym punktem, jak też dane kontaktowego wnioskodawcy. Może to być:

  • – adres poczty elektronicznej (e-mail)
  • – numer telefonu kontaktowego

Nie można też zapomnieć o wpisaniu daty i miejscowości, kiedy i gdzie odbywa się wypisanie wniosku o wypis/wyrys. Kolejnym aspektem koniecznym do uściślenia w ramach tego dokumentu jest wskazanie adresata wniosku – gdzie w tym przypadku jest nazwa i adres organu tudzież instytucji organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. To jednak wciąż tylko pierwsza część niezbędnych informacji, z całą pozostałą należy się zapoznać pobierając wniosek, zabierając go z starostwa bądź urzędu czy też zapoznać się z przykładowymi wypełnieniami w sieci internetowej.

Cena wypisu i/lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Najmniej zapłacimy za wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego – jest to w takim przypadku koszt rzędu 25 zł. Najwięcej jednak, bo aż 150 zł musimy przygotować w przypadku wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego. Zwykle cały ten proces nie trwa długo – o tyle, o ile w sposób właściwy został wypełniony wniosek i nie brakuje w nim numeru ewidencyjnego interesującej nas nieruchomości.

Więcej o uzyskaniu wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków przeczytasz pod linkiem: usługi geodezyjne Poznań.