Protokoły weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej

Protokoły weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej

Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów w dokumentacji geodezyjnej jest jednym z najważniejszych elementów. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się jego poszczególnym składowym oraz dokładnie temu, jak powinien wyglądać i jakie informacje muszą się w nim znaleźć. Choć to prawda, że w Internecie, jak i w różnych instytucjach zajmujących się tą tematyką można znaleźć wzory takich dokumentów – prawda jest taka, że nigdy nie będzie on przygotowany w 100% dokładnie, jeśli będzie niezrozumiany przez zainteresowane strony.

Protokół weryfikacji w dokumentacji geodezyjnej

Podstawowe dane, które powinny się w nim znaleźć są następujące:

  • wypisana dokładna nazwa organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
  • identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych tudzież kartograficznych

Są to dwa elementy służące do samej identyfikacji tego dokumentu oraz kierujące go do odpowiedniej instancji, która winna być zainteresowana dalszą treścią znajdującą się w dokumencie. Jak sama nazwa wskazuje protokół ten ma związek z weryfikacją zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego – kluczowe jest więc jego precyzyjne i pieczołowite przygotowanie z uwzględnieniem wszelkich szczegół i niuansów, jakie tylko mogą się pojawić w treści.

Przykładowe szczegóły, których nie może zabraknąć w żadnym protokole to:

  • data przekazania przez wykonawcę prac geodezyjnych owej dokumentacji w której znajdują się wszelkie zbiory danych i inne materiały podlegające weryfikacji
  • dane osoby bądź osób, które takiej weryfikacji dokonują ( z imienia i nazwiska plus wskazanie na konkretne stanowisko służbowe, jakie piastują)
  • dane na temat tego, kto jest wykonawcą prac geodezyjnych (nazwa plus identyfikator)

Wszystkie te szczegóły są niezwykle ważne i żadnego z nich nie może zabraknąć w omawianym dokumencie aby był kompletny, jednak najważniejsze jest to co po nich następuje – czyli sam wynik weryfikacji . W klasycznym protokole jest on podzielony na dwie części – omówione poniżej.

Kompletność przekazywania rezultatów wykonanych prac geodezyjnych

Pierwszym z omawianych wyników weryfikacji jest ten realizowany pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych. Tutaj rzadko kiedy osoba sporządzająca protokół bardzo się rozpisuje – szczególnie, jeśli wynik jest pozytywny wystarczy napisać, że tak właśnie jest. Nieco większego wyjaśnienia wymaga wynik negatywny podejmowanego protokołu, gdyż w takim przypadku w dokumencie musi być uiszczone dokładnie na jakiej postawie stwierdza się następujące braki w przekazanej dokumentacji. Wszystko musi być klarownie wyjaśnione i wypunktowane.

Drugą częścią omawianego wyniku weryfikacji jest ta odnosząca się już do samych zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). To nie koniec – ta rozległa część powinna także uwzględniać wynik weryfikacji co do opracowywania wyników tych pomiarów.

Tutaj podobnie jak w przypadku wyżej, jeśli weryfikacja kończy się wynikiem pozytywnym – czyli wszystko jest jak należy, nie ma potrzeby na dodatkowe wyjaśnienia. Oczywiście, jeśli jednak mamy do czynienia z negatywną weryfikacją takie wyjaśnienie jest bardziej niż konieczne. Trzeba w protokole wskazać dokładnie jakie nieprawidłowości wynikające z naruszenia przepisów prawa zostały stwierdzone.

Dodatkowe informacje w protokole

W każdym protokole powinien się znaleźć jeszcze jeden punkt – z miejscem na wyjaśnienia powyższych kwestii (informacje dodatkowe). Niezbędne jest także dodanie informacji – podobnie jak w przypadku większości tradycyjnych umów o tym, iż protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wykonawca prac geodezyjnych właśnie. Rzecz jasna nie może też na samym końcu protokołu zabraknąć daty i podpisu – albo organu albo osoby upoważnionej przez organ. Bez tego żaden protokół nie jest prawomocny i tak naprawdę staje się bezużyteczny. Nie można więc w żadnym przypadku zapomnieć o tym małym-wielkim szczególe.

Opracowanie:

inż. Witold Witkowski – Geodeta Poznań