Geodezja i kartografia a geometria

Geodezja i kartografia a geometria

Opisywanie powierzchni Ziemi jako planety i ziemi jako gleby jest działem techniki i dyscypliną naukową, którą znamy pod nazwą geodezja i kartografia. Dziedziny te uwzględniają wiele aspektów – z których to ten obejmujący kwestie geometryczne zdaje się być jednym z najbardziej podstawowych. To dzięki niemu można opisać wiele cech przeróżnych obiektów – zarówno sztucznych, jak i naturalnych – które znajdują się na powierzchni ziemi.

Mówiąc dokładniej chodzi o:

 • – ich wzajemne położenie
 • – wymiary
 • – kształt

Co więcej, dzięki geometrii – kształt i wymiary Ziemi jako planety również są łatwiejsze do określenia i przedstawienia.

Czy geometria w matematyce i geometria w geodezji to dokładnie to samo?

Geodezja ma coraz większe znaczenie w miarę rozwoju technologii, jeśli chodzi o kreowanie nowych obiektów i przekształcanie tych już istniejących. Mimo tego jednak, sama w sobie nie może być ona traktowana jako synonim geometrii, jaką znamy z nauki matematyki. Główna różnica polega na tym, iż geometria w ujęciu matematycznych jest rozumiana w kategoriach doskonałych, a do tego w kontekście abstrakcji. Jeśli jednak spojrzeć na geometrię w kontekście geodezji mamy do czynienia z całkiem inną miarą rzeczywistości – gdzie według nauk filozoficznych nie ma miejsca na doskonałość taką, jaka znana jest z matematyki.

Byty zmaterializowane takie jak prosta czy punkt to podstawowe pojęcia, które podobnie jak w matematycznej geometrii funkcjonują i w geodezji, ale nie ich identyfikacja jest zawsze związana z pewną dozą niepewności i ma charakter przybliżony. Ta zmienna losowa generuje pewne kwestie, które w ujęciu matematycznym mogłyby być bardzo problemowe, stąd geodezja musi być uznawana jako całkowicie odrębna dyscyplina naukowa, a zawód inżynierski jako różny od innych.

Geodezja – czym zajmuje się ta nauka?

Geodezja to naprawdę obszerna tematyka i związane z nią zagadnienia. Określanie kształtu i wymiarów Ziemi jako planety stanowi jedynie zalążek tego, czym zajmowali się dawniejsi geodeci i czym nadal interesują się Ci obecni. Innym niemniej istotnym zadaniem jest tworzenie opisów powierzchni ziemi, w którym uwzględnia się zakres przestrzennego rozmieszczenia obiektów, jak i rzeźbę terenu.

Do najważniejszych zadań, jakimi para się współczesny geodeta należy zaliczyć także:

 • – geodezyjną realizację w terenie projektów budowli
 • – opis podziemnej infrastruktury technicznej jak np. wodociągi czy kanalizacja
 • – kataster nieruchomości
 • – opis złóż mineralnych i wyrobisk górniczych,
 • – kataster nieruchomości,
 • – monitorowanie środowiska i przestrzennego zagospodarowania kraju.

We wszystkich tych zadaniach związanych z geodezja jest niezmiennie ważna geometria. Powyższa lista jednak w dalszym ciągu w żaden sposób nie jest wyczerpana, a geodezja jest zobowiązana do tego, by obiekty opisywane pochodziły z wielu zróżnicowanych przestrzennie zakresów. Stąd bez względu na to, czy mowa o określeniu relacji naszej planty z jakimkolwiek ciałem niebieskim czy też o zbadania kilkudziesięciu metrów kwadratowych jej powierzchni – to właśnie geodezja jako dyscyplina naukowa gra tutaj największą rolą.

Co więcej, geodezja ma też ważną rolę w kontekście prawa – dla przykładu wszelki opis geodezyjny czy to odnoszący się do podstawy planowania w świetle danych katastrofalnych, czy też jakiekolwiek gospodarowanie gruntami – to właśnie opis geodezyjny jest często wiążącą kwestią.

W kontekście powyższych danych można uznać, iż geodezja i kartografia posiadają m.in. następujące kompetencje:

 • – prawne
 • – gospodarcze
 • – naukowe
 • – społeczne

Geodezja i kartografia oraz geometria – jakie są perspektywy?

Nie da się ukryć, iż żyjemy w czasach totalnego rozwoju – od nauk informatycznych, przez elektronikę, aż po technologie – nowe możliwości postępu w naukach geodezyjnych są nie do przecenienia. Element sztuki inżynierskiej w tym wszystkim przestaje być już problemem, a pomiar geodezyjny jest niemalże doskonale zautomatyzowany. W tym wszystkim jednak nie można być ignorantem i nadal należy baczną uwagę przykładać do nierozwiązanych do tej pory i nowych problemów naukowych z tych dziedzin, z jakimi para się środowisko naukowe. Uczeni widząc to jednak mają dość powszechne rozterki, mocno wahając się którą tematykę badawczą warto pójść, na jakiej się aktualnie skupić. Trzeba jednak wierzyć, iż dzisiejsze światłe umysły z wszystkich omawianych tutaj dyscyplinach z pomocą dzisiejszych metod i rozwiązań obiorą jednak ten dobry kierunek i wykorzystają jak najlepiej potencjał nauki XXI wieku, by wynieść z nauk geodezyjnych jak najwięcej – z korzyścią dla dzisiejszych realiów i przyszłych pokoleń.

Przeczytaj więcej na: Geodeta Poznań.