Cennik

Geodeta Poznań cennik

Rodzaj pracyJednostkaCena netto
( zł )
1Podział nieruchomości:
a) na dwie działki
b) każda następna działka
działkaa) 1600 zł
b) 500 zł
2Rozgraniczenie nieruchomości:
a) do 2 punktów
b) za każdy następny
punktgranicznya) 1700 zł
b) 200 zł
3Odszukanie znaków granicznych:
a) pierwszy punkt
b) każdy następny
punktgranicznya) 400 zł
b) 100 zł
4Aktualizacja mapy do celów projektowychdziałka do 0,2 ha550 zł
5Aktualizacja mapy do celów projektowych–duże obiekty:
a) wersja analogowa
b) wersja numeryczna
haa) 600 zł
b) 1000 zł
6Wytyczenie osi konstrukcyjnych budynku z przeniesieniem na profile
a) do 4 osi – za każdą oś
b) każda następna oś
a) 450 zł
b) 50 zł
7Wytyczenie różnych obiektów (uzbrojenie podziemne, kolizje, mała architektura itp.)
a) Pierwszy punkt
b) każdy następny
punkta) 150 zł
b) 50 zł
8Założenie reperów roboczych ( budowa )
a) pierwszy
b) każdy następny
repera) 150 zł
b) 50 zł
9Geodezyjna obsługa inwestycji:
a) zespół do 4 godzin
b) do 8 godzin
1/2 dniówki/dniówkaa) 450 zł
b) 900 zł
10Inwentaryzacja budynku ( dom jednorodzinny )- bez przyłączyobiekt700 zł
11Inwentaryzacja przyłączy do budynku:
a) pojedyncze
b) następne
przyłączea) 350 zł
b) 150 zł
12Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, Tele
a) pojedyncze
b) następne
studniaa) 300 zł
b) 50 zł
13Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu ( w, g, e, t, co……)
a) Pierwszy hektometr
b) następny
(odc.) – 100 ma) 400 zł
b) 100 zł
14Mapa do celów prawnych z ustaleniem i pomiarem granic
a) działka
b) następna – przyległa
K.W.a) 1500 zł
b) 300 zł
15Obsługa, badanie, pomiar kontrolny suwnic, tyczenie osi szyn 100 metrów torowiskom1500 zł

 

Geodeta poznan cennik - maszynaUWAGA : Powyższe ceny są cenami netto i uwzględniają koszty własne wykonania roboty w odległości do 50 km od siedziby firmy.

Cenny ze względów indywidualnych mogą ulec zmianie. Dokładna wycena po zapoznaniu się z danym zagadnieniem.