Porównanie zawodów: architekt i geodeta

Porównanie zawodów: architekt i geodeta

Dwa niezwykle istotne zawody: architekt i poznań geodeta wcale nie są tak bardzo odległe od siebie. Wydawać by się mogło, że prace i oceny terenu nie są takie istotne w procesie stawiania budynku, projektowania i optymalizacji względem planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakowoż prace budowlane na wielu działkach są często poprzedzane działaniami ze strony geodetów – głównie w celu pomiaru działki, wyznaczeniu potencjalnych granic zabudowy i ocenie uwarunkowań stricte geologiczno-terenowych do wykonania prac budowlanych. Przyjrzymy się zatem, czym cechują się dwa poszczególne zawody.

Architekt – kulisy pracy i ścieżka kształcenia

Zawód architekta kojarzony jest z prestiżem i wysokimi wymaganiami formalnymi i edukacyjnymi związanymi z przygotowaniem do zawodu. Cóż, z całą pewnością ścieżka rozwoju w zawodzie architekta jest długa i wymagająca, gdyż podstawową kwestią w tym miejscu są długie, wymagające studia oraz konieczność zaliczenia trudnych testów wstępnych, które opierają się na egzaminach ustnych oraz egzaminach z rysunku.

Po studiach architekt może przystąpić do pracy w następujących miejscach:

  • biurach projektowych
  • firmach budowlanych
  • wydziałach ds. budownictwa administracji publicznej
  • administracji ds. urbanistyki i planowania przestrzennego
  • biurach opiniodawczych.

Powszechną ścieżką rozwoju w tym zawodzie będzie otwarcie swojej własnej działalności gospodarczej, co pozwoli na świadczenie profesjonalnych usług. Architekci zajmują się przede wszystkim tworzeniem projektów budowlanych.

Jeśli chodzi o klasyczne projekty, to typowymi przykładami tworzonych prac są:

  • projekty wstępne i koncepcyjne
  • projekty adaptacyjne
  • projekty finalne uwzględniające uwarunkowania geotechniczne
  • projekty wykonawcze.

Każdy ze wskazanych projektów cechuje się nieco odmienną specyfiką – dlatego też istotna jest ciągła współpraca z architektem na etapie tworzenia projektu wstępnego, wyboru działki oraz po konsultacji ze specjalistami jak geodeta. Dzięki temu budynek będzie stworzony perfekcyjnie wedle założeń koncepcyjnych i projektowych.

Jakie zadania stoją przed geodetą?

Zawód geodety jest bardzo istotny na etapie tworzenia domu i realizacji przygotowania nieruchomości pod proces zabudowy. Geodeta zajmuje się w głównej mierze wytyczeniem granic działki, ewentualną oceną hydrologiczną, przygotowaniem dokumentacji terenowej dla prac realizowanych przez architektów. Podobnie jak architekt, tak samo geodeta przygotowuje rzecz jasna specjalnego rodzaju projekty graficzne. Coraz częściej geodeci w zakresie swoich umiejętności mają planowanie przestrzenne z zakresu architektury zieleni. Taka rozszerzenie kwalifikacji istotnie zachęciło wielu klientów do skorzystania z usług konkretnych geodetów i pracowników terenowych.

Co do kształcenia, to geodetą można już zostać po kierunkowym technikum. Zdanie egzaminu zawodowego otwiera możliwości dowolnego rozwijania się i budowania kariery, często później w ramach politechnik i wydziałów geodezyjnych.

Widać więc jak na dłoni, że cały proces przygotowania nieruchomości wymaga ścisłej współpracy różnego rodzaju specjalistów. Takie wielokierunkowe działanie pozwala na wdrożenie w integralny sposób naprawdę doskonałych rozwiązań i umożliwia stworzenie wyjątkowego obiektu budowlanego. Korzystnie na etapie planowania stworzenia swojego własnego domu jest skorzystanie z usług profesjonalnego biura, które zarówno oferuje usługi architektoniczne jak i geodezyjne. Taka opcja usprawnia proces tworzenia projektu domu i wdrożenia przedmiotowych prac budowlanych.

Opracowanie:

Witold Witkowski – Geodeta Poznań