Pomiar GNSS, czyli jaki?

Pomiar GNSS, czyli jaki?

Nowoczesnym rozwiązaniem wykorzystywanym w geodezji jest system GNSS. Jest to innowacyjna metoda planowania przebiegu granic nieruchomości, alokacji obiektu względem punktów geograficznych oraz bardzo precyzyjnego wyznaczania wszystkich punktów. GNSS wykorzystuje w tej chwili praktycznie każdy nowoczesny geodeta, który musi w precyzyjny sposób przenieść zapisy z planów działek, planów zagospodarowania przestrzennego oraz często planów architektonicznych. Jest to nowoczesna metoda pozwalająca na precyzyjne, szybkie i komfortowe planowanie.

Czym dokładnie jest pomiar GNSS?

W skrócie, jest to pomiar satelitarny wykorzystujący sygnały nie tylko satelitów zintegrowanych w ramach systemu GPS, ale i wszelkich globalnych satelitów, które zintegrowane są w rosyjskim, a w tej chwili globalnym projekcie Glonass. GNSS to inaczej Global Navigation Satelite System – system globalny satelitarnej nawigacji.

Rzadko się jednak zdarza, żeby pracujący na miejscu geodeta musiał koniecznie dysponować dostępem do globalnych systemów satelitarnych. Wystarczy mu jedynie to, co w chwili obecnej jest w stanie zbierać i wysyłać sygnały do naszej lokalizacji na terenie Polski. Zawsze jednak można mieć pewność, że w naszym zasięgu znajdzie się około 3-5 satelitów, zarówno z systemu Glonass oraz z systemu GPS.

W ramach planowania GNSS skorzystać również można z systemów satelitów chińskich oraz europejskich, co znacząco poprawia szybkość uzyskiwania sygnału i dokładność lokalizowania.

Czego geodeta potrzebuje do pomiarów GNSS?

Najważniejszą rzeczą jest dysponowania odpowiednim odbiornikiem satelitarnym. Odbiornik taki musi pozwalać na:

  • wykorzystywanie systemów GLONASS + GPS
  • dokładny pomiar i korektę położenia satelit z systemu GLONASS/Galileo,Bei-Dou
  • możliwość uzyskania sygnału ze stacji bazowej i naniesienia w ten sposób korekty
  • uzyskanie wysokiego stopnia pozycjonowania
  • wygodną obsługę i pracę w terenie.

Systemy pozycjonowania w oparciu o sygnał satelitarny stają się powoli standardem w Polsce. Geodeci przygotowujący dokumentację działki, plan zagospodarowania przestrzennego coraz częściej uwzględniają specyficzne koordynaty satelitarne granic działek, punktów orientacyjnych. Ogranicza to znacząco ryzyko pomyłki, pozwala przenosić założenia projektowe bezpośrednio w teren.

Jakie są inne ułatwienia w oparciu o system GNSS?

Wykorzystując system GNSS możliwe jest między innymi stworzenie dokładnego planu architektonicznego. W oparciu o naniesione przez geodetów dane z systemu GNSS architekt może w czasie rzeczywistym przy projektowaniu uwzględnić wszelkie koordynaty i na tej podstawie precyzyjnie orientować elementy konstrukcyjne budynku, ściany etc. Co do codziennych dylematów budujących swoje domy, to znacząco ułatwia masę spraw.

Wyobraźmy sobie, że brakuje pewności czy też budynek zlokalizowany jest w odpowiedniej odległości od granicy działki. W tej sytuacji wystarczy już na etapie projektowania uwzględnić koordynaty granic działki i zaplanować tak przebieg ścian nośnych, aby nie naruszały uregulowanych przepisami odległości. W tej sytuacji wystarczy jedynie, aby geodeta przygotował optymalnego rodzaju dokumentację. Będzie ona miała zastosowanie nie tylko w pracach samych architektów, ale i budowniczych, architektów zieleni etc. Na podstawie informacji z GNSS można dokładnie oznaczyć przebieg linii energetycznych i podziemnych linii przesyłowych, co znacząco ogranicza ryzyko niepożądanych zdarzeń mających niekiedy miejsce przy pracach gruntowych lub wykopach.

Dowiedz się Więcej