Czym zajmuje się kartometria? Poradnik geodezyjny

Czym zajmuje się kartometria? Poradnik geodezyjny

Kartometria jest dziedziną, która bezpośrednio wyewoluowała z klasycznej kartografii i jest jej integralnym elementem. Jest to techniczny dział kartografii, zajmujący się kwestiami związanymi z pomiarami kartograficznymi i geodezyjnymi.

Każdy geodeta, który jednocześnie specjalizuje się w kartometrii zajmuje się oceną gruntu. Do podstawowych parametrów oceni­anych przez niego należy zaliczyć:

 • długość terenu
 • powierzchnia obiektu
 • kształt obiektu
 • objętość obszaru
 • ocenę nachylenia
 • przenoszenie zapisów kartograficznych w obręb dokumentacji geodezyjnej.

Istotne przełożenie na kwestie pomiarowe mają rzecz jasna typowe zniekształcenia kartograficzne, związane ze zmiennością kątów przy przenoszeniu obiektów na powierzchnie mapy. Specjaliści w celu eliminacji tychże zniekształceń stosują następujące narzędzia kartograficzne:

 • mapy topograficzne
 • globusy
 • mapy wielokątowe
 • mapy wielopowierzchniowe
 • planimetry
 • krzywomierze

Pomocnicze znaczenie przy wyznaczaniu pomiarów kartometrycznych ma rzecz jasna zastosowanie specjalistycznych technik komputerowych, uwzględniających liczne modele statystyczne oraz matematyczne. Modele matematyczne pozwalają na uwzględnienie naturalnych krzywizn ziemskich na procesie przygotowania mapy do celów kartometrii.

Szczególne znaczenie ma kartometria, gdy geodeta nie jest w stanie dokładnie ocenić rozmiarów danego obiektu terenowego – zbiorników wodnych, cieków wodnych lub też innych znacznych rozmiarów obiektów geograficzny. Można za pomocą kartometrii skutecznie ograniczyć konieczność wykonywania pomiarów terenowych i przenieść je całkowicie do działań w oparciu o mapy.

Jak usystematyzowano pomiary kartometryczne?

W przypadku pomiarów realizowanych wyłącznie w oparciu o mapy konieczne jest wykorzystanie modeli referencyjnych i właściwych zestawów danych, które pozwolą z zachowaniem dużej precyzji na wykonanie potrzebnych pomiarów. Nawet niewielkie wariancje w pewnych parametrach mogą mieć bardzo niekorzystne przełożenie. Każdy geodeta jest obecnie zobowiązany do wykonywania pomiarów kartometrycznych wykorzystując zapisy Rozporządzenia MSWiA z 09.11.2011 roku. Przepisy te uwzględniają standardy wykonywania wszelkich pomiarów, zasady przekazywania dokumentacji etc.

Dla jakich celów potrzebna będzie kartometria?

Kartometria raczej nie będzie miała specjalnego znaczenia w przypadku prac budowlanych, które są przez nas realizowane na niedużych działkach. Wykonanie pomiarów kartometrycznych dla niewielkich działek może być obarczone niedokładnością i bezpośrednio zależne jest od jakości map, którymi się aktualnie dysponuje. Jest to metoda pomocnicza w przypadku braku możliwości skorzystania z usług geodetów, jednakowoż zarezerwowana jest jedynie do większych obszarów – na przykład bardzo dużych gospodarstw rolnych lub nieruchomości w krajach, gdzie profesjonalne usługi geodezyjne nie są łatwo dostępne.

Przy budowaniu swojego własnego domu i wybieraniu działki raczej na pewno geodeta nie będzie wykonywał pomiarów kartometrycznych. Klasyczne działania tych pracowników opierać się tutaj będą przede wszystkim na bezpośrednich pomiarach i wyłącznym ich odnoszeniu do map terenowych, planów zagospodarowania oraz innych podobnych źródeł informacji profesjonalnej.

O kartometrii poczytać można więcej na stronach międzynarodowych towarzystw geograficznych, stowarzyszeń geodetów oraz w specjalistycznych konspektach wydawanych przez rządowe agencje zajmujące się gospodarką przestrzenną, geodezją oraz np. architekturą globalną.

Więcej o usługach geodezyjnych wykonywanych przez geodetów możesz poczytać na stronie: https://www.poznan-geodeta.pl/uslugi-geodezyjne/