Autor: Seo

Znak graniczny a znak geodezyjny są jednymi z najczęściej mylonych pojęć w tym obszarze wiedzy. Aby uniknąć tych animozji i wyjaśnić różnicę między tymi dwoma określeniami warto sięgnąć do źródła.

Opisywanie powierzchni Ziemi jako planety i ziemi jako gleby jest działem techniki i dyscypliną naukową, którą znamy pod nazwą geodezja i kartografia. Dziedziny te uwzględniają wiele aspektów – z których

Aktualizacja mapy do celów projektowych zwykle obejmuje trzy widoczne graniczniki, jak również konieczne jest porównanie standardów, takich jak atrybuty i współrzędne. W dzisiejszym artykule zajmiemy się przypadkiem, kiedy wartość standardów