Usługi geodezyjne Poznań

Usługi geodezyjne Poznań to kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji w budownictwie: pomiary do celów projektowych, podziały nieruchomości i inne usługi.

Jakie usługi geodezyjne świadczymy w budownictwie?

 • - numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej
 • - zakładanie osnowy geodezyjne d/c realizacji inwestycji
 • - tyczenia osi konstrukcyjnych
 • - badania kontrolne konstrukcji w czasie realizacji obiektu
 • - inwentaryzacje podwykonawcze obiektów z kontrolą zgodności wykonanych prac z danymi projektowanym
 • - pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych wraz z ich interpretacją
 • - obsługa inwestycji liniowych , dróg, obiektów mostowych i kubatorowych
 • - prowadzenie mapy dyżurnej w postaci numerycznej (AutoCAD, Geomap)

Usługi geodezyjne Poznań i obszar Wielkopolski:

 • Pomiary do celów projektowych
  – mapy do celów projektowych,
  – mapy sytuacyjno-wysokościowe wykonywane w formie klasycznej,
  – mapy sytuacyjno-wysokościowe wykonywane w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN),
  – mapy aktualizacyjne,
  – mapa do celów projektowych.
 • Podziały nieruchomości;

- podziały działek
– rozgraniczenia działek
– podziały budynków

 • Wyznaczenie w terenie granic działek oraz obiektów budowlanych;
 • Tyczenie, inwentaryzacja obiektów naziemnych i podziemnych
  – tyczenie osi konstrukcyjnych budynku
  – wyznaczanie reperu roboczego
  – wyznaczanie punktów głównych
  – inwentaryzacja powykonawcza budynku
  – inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
  – tyczenie i inwentaryzacje przyłączy wod-kan., gazu, kabla energetycznego, teletechnicznego
  – inwentaryzacje zagospodarowania działki – do odbioru budynku w nadzorze budowlanym
  – tyczenie i inwentaryzacja sieci liniowych wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
  – pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.
 • Rozgraniczenia i wznowienie granic nieruchomości;
 • Pomiar oraz obliczenia objętości mas ziemnych, brył nieregularnych

- składowisk kruszyw
– wykopy kopalni odkrywkowych
– sporządzanie bilansu mas ziemnych pod inwestycje (raporty, przekroje, szkice, operat)

 • Sporządzenie kartoteki budynku;

- pomiary powierzchni lokali
– pomiary lokali użytkowych pod wynajem (również normy międzynarodowe)
– sporządzanie dokumentacji do samodzielności lokali
– pomiary do celów podatkowych

 • Mapy stany prawnego oraz do postępowań sądowych (np. pod zasiedzenie);
 • Doradztwo techniczne w zakresie zagadnień geodezyjno-prawnych;

- połączenia działek w ramach jednej KW

- wykazy synchronizacyjne

- wyciągi ze zmian gruntownych

 • I inne nietypowe zagadnienia geodezyjne.

Galeria usług geodezyjnych